Tìm hiểu những thông tin về dự án nhóm A là gì?

Theo các tiêu chí quy định của pháp luật và được chi tiết tại điều số 5 theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, dự án đầu tư xây dựng sẽ được phân loại theo tính chất, quy mô và loại công trình chính của dự án. Bao gồm Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến dự án nhóm A là gì và một số thông tin cơ bản về loại dự án này.

Dự án nhóm A là gì?

Ngoại trừ các dự án quan trọng quốc gia được quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công năm 2019 thì tại Điều 8 của Luật này cho chúng ta biết dự án nhóm A là gì. Một dự án được phân loại vào dự án nhóm A khi nó thỏa mãn những điều kiện sau đây: 

Thứ nhất, dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật; Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ; 

Thứ hai, dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ; Công nghiệp điện; Hóa chất, phân bón, xi măng; Chế tạo máy, luyện kim; Khai thác, chế biến khoáng sản; Khai thác dầu khí; Xây dựng khu nhà ở

dự án nhóm a

Thứ ba, dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

Giao thông, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; Thủy lợi; Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử; Kỹ thuật điện; Hóa dược; Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định tại điểm d khoản 2 Điều này; Công trình cơ khí, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; Bưu chính, viễn thông;

Thứ 4, dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;

Thứ 5, dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

Y tế, văn hóa, giáo dục; Kho tàng; nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều này; Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Ngoài ra còn có một chú ý, các dự án nhóm A về đường bộ, đường sắt phải được phân theo cấp đường, cầu, chiều dài đường theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Nội dung nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A

Một nội dung rất quan trọng cần phải tìm hiểu và tuân thủ theo quy định của pháp luật nữa là nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm. Và nội dung này đã được chi tiết tại Điều 30 thuộc Luật Đầu tư công ban hành năm 2019 như sau:

Thứ nhất, nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Dự án nhóm A 1

Thứ hai, nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A không có cấu phần xây dựng bao gồm:

Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư;

Dự báo nhu cầu, phạm vi phục vụ và dự kiến mục tiêu đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư;

Khu vực, địa điểm đầu tư, dự kiến nhu cầu diện tích sử dụng đất và nhu cầu sử dụng tài nguyên khác;

Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật và các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng;

Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án đầu tư và quy mô các hạng mục đầu tư;

Phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, biện pháp bảo vệ môi trường;

Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội;

Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn;

Xác định sơ bộ chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong giai đoạn khai thác dự án;

Dự kiến kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện dự án, phân chia giai đoạn đầu tư;

Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế – xã hội của dự án;

Phân chia các dự án thành phần hoặc tiểu dự án (nếu có);

Giải pháp tổ chức thực hiện.

Kết luận

Với những thông tin cơ bản như trên, có lẽ chúng ta đã một phần nào đó hiểu ra dự án nhóm A là gì. Khi đầu tư hay tiến hành thi công một dự án việc tìm hiểu kỹ các thông tin về nó là rất quan trọng đặc biệt là trong việc nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ các quy định mà pháp luật đề ra.

Nhận tư vấn căn hộ Season Avenue

tiện ích dự án

Tiện ích dự án Chung cư SeaSon Avenue - Đại lộ bốn mùa phía Tây Nam thủ đô

toà căn hộ

tin tức sự kiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *